Naša firma

Spoločnosť CHASTIA s.r.o. vznikla v januári 2004 ako dcérska spoločnosť firmy TERMOKLIMA, s.r.o. v Poprade. V predstihu - v roku 2003 bola založená spoločnosť CHASTIA s.r.o. v Českej republike. Dôvodom ich vzniku bolo poskytovanie kvalitnejších služieb v oblasti informačných technológií, najmä v oblasti dodávok grafického informačného systému. Grafický informačný systém bol vyvíjaný spoločnosťou TERMOKLIMA, s.r.o. od roku 1997 pod názvom Galileo. V roku 2000 bol názov tohto systému premenovaný na Chastia a od roku 2003 sa nazýva Chastia FM.

V lete roku 2006 boli spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA, s.r.o. pretransformované, kde sa CHASTIA s.r.o. stala materskou spoločnosťou firmy TERMOKLIMA, s.r.o..

Poslaním spoločnosti je vyvíjať a ponúkať software a služby v oblasti grafických informačných systémov, zaobstaranie dát (zameranie skutkového stavu areálov, budov, TZB a pod.), prípravu a spracovanie dát do elektronickej podoby a ich implementáciu do informačného systému Chastia FM. Našim cieľom nie je iba dodávka software, ale samozrejmosťou je aj pomoc s nasadením systému a jeho uvedením do každodenného života v spoločnostiach.

Našou silnou stránkou sú veľké skúsenosti a úzka spolupráca s odborníkmi na TZB (technické zariadenia budov), a líniové stavby - ústredné vykurovanie, vzduchotechniku, klimatizáciu, plynofikáciu a zdravotechniku z našej dcérskej spoločnosti, ktorí svojimi radami a pripomienkami pomáhajú naše programy po technickej stránke neustále zdokonaľovať.

Kontaktujte nás


 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika