Novinky

RSS Icon
Podpísanie zmluvy so spoločnosťou CZT Ružomberok, s.r.o.

V apríli 2012 bola podísaná zmluva so spoločnosťou CZT Ružomberok, s.r.o. na dodávku a implementáciu Chastie FM pre oblasť evidencie a rozpočítania spotrieb energií, energetického manažmentu, fakturácie za teplo a teplú vodu.

www.cztrk.eu

11. 4. 2012

Windows 8 na Microsoft TechDays 2012

Pozývame Vás na najväčšie tohtoročné odborné podujatie spoločnosti Microsoft, kde Vám naši odborníci zo spoločnosti CHASTIA s.r.o. predstavia technické detaily nového operačného systému Windows 8 a Windows Phone 7 Mango (http://www.techdays.sk/#ludia).

5. 3. 2012

COFELY a.s. rozširuje využitie softvérového riešenia Chastia FM na ...

Spoločnosť COFELY a.s. sa rozhodla, na základe dobrých skúseností so softvérovým riešením Chastia FM v oblasti FM, rozšíriť jeho využitie aj pre divíziu "Výroba a distribúcia energií". Táto divízia sa zaoberá výrobou a distribúciou tepla v cca 8 mestách na Slovensku.

Chastia FM bude v 1.etape riešiť softvérovú podporu pre evidenciu a rozpočítanie spotrieb energií, energetický manažment a fakturáciu. Implementácia by mala byť ukončená do konca roku 2012.

www.cofely.sk

1. 2. 2012

Podpísanie zmluvy so spoločnosťou SI Teplo, s.r.o.

V januári 2012 bola podísaná zmluva so spoločnosťou SI Teplo s.r.o. Bratislava na dodávku a implementáciu Chastie FM pre oblasť evidencie a rozpočítania spotrieb energií, energetického manažmentu, fakturácie za teplo a teplú vodu a tiež pre pasportizáciu technických zariadení a podporu plánovanej i neplánovanej údržby pre tepelné hospodárstvo v Leviciach.

www.siteplo.sk

30. 1. 2012

Spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s. r. o. sa rozho...

V novembri 2011 bola so spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. podpísaná zmluva na dodávku a implementáciu Chastia FM a Chastia Helpdesk pre využite na projektoch v oblasti Facility Management-u. Implementácia prebehne v mesiacoch december 2011 a január 2012.

www.strabag-pfs.sk

9. 12. 2011

Podpísanie zmluvy so spoločnosťou Termonova, a.s.

V novembri 2011 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Dataterm, a.s. Nová Dubnica na dodávku a implementáciu riešenia Chastia FM. V prvej etape pôjde o nasadenie riešenia pre evidenciu a rozpočítanie spotrieb energií, energetický manažment a fakturáciu za teplo a teplú vodu. V druhej etape bude riešená pasportizácia technických zariadení a softvérová podpora pre plánovanú i neplánovanú údržbu.

Spoločnosť Termonova a.s. je významným výrobcom a elektrickej energie z biomasy. Teplo a teplú vodu dodáva pre celé mesto Nová Dubnica.

www.termonova.sk

18. 11. 2011

Default news teaser image

V novembri 2011 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou SABYT, s.r.o. Sabinov na dodávku a implentáciu systému Chastia FM. Predmetom riešenia je nasadenie systému Chastia FM na evidenciu a rozpočítanie spotrieb energií, energetický manažment a fakturáciu za energie. Spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a distribúcie tepla v Sabinove a v Šarišských Michaľanoch.

www.sabyt.sk

15. 11. 2011

Spoločnosť BK Service International, s.r.o. využíva produkty Chasti...

Spoločnosť BK Service International, s.r.o. Piešťany rozširuje využitie produktov Chastia FM a Chastia Helpdesk na správu objektov Slovak telekom, a.s.. Riešenie pokrýva pasportizáciu objektov, plánovanú aj neplánovanú údržbu a energetický manažment.

www.bkservice.info

30. 8. 2011

Spoločnosť COFELY a.s. rozšírila využite softvérového riešenia Chas...

Spoločnosť COFELY a.s. rozšírila využie softvérového riešenia Chastia FM a Chastia Helpdesk na správu dátových centier spoločnosti Slovak Telekom a.s..

www.cofely.sk

15. 8. 2011

Spoločnosť BK Service International, s.r.o. sa rozhodla na svoje pr...

Spoločnosť BK Service International, s.r.o. Piešťany sa rozhodla pre svoje projekty využiť softvérové riešenie Chastia FM a Chastia Helpdesk. Jedným z prvých projektov pre nasadenie riešenia bola určený projekt pre správu objektov obchodného reťazca BILLA na Slovensku.

www.bkservice.info

10. 1. 2011

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika