Novinky

RSS Icon
Default news teaser image

V druhom polroku 2007, v spolupráci s firmou Ekosal trading s.r.o., bol dodaný a implementovaný informačný systém Chastia FM pre podporu monitoringu a targetingu v oblasti úspor energií pre spoločnosť Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s..

29.12.2007

Default news teaser image

1. októbra 2007 bol Software Architect našej spoločnosti Igor Stanek už druhý krát ocenený významným titulom MVP - Microsoft Most Valuable Professional, čo dokazuje kvalitu jeho technických znalostí vývoja aplikácii na platforme Windows. Ďalšie informácie o tomto významnom ocenení...

1.10.2007

Default news teaser image

V dňoch 25.9.2007 a 26.9.2007 sme sa zúčastnili na odbornej konferencii "Facility Management" v Bratislave. V sekcii Informačné technológie sme v krátkej prednáške predstavili zúčastneným riešenie na platforme Chastie FM.
 

27.9.2007

Default news teaser image

V septembri 2007 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou AB správcovská a.s., členom skupiny Hetech Services a.s., na dodávku komlexného informačného systému na podporu procesov Facility Managementu s dôrazom na evidenciu majetku a údržbu. Implementácia systému Chastia FM prebehne v mesiaci október 2007.
 

24.9.2007

Default news teaser image

Začiatkom februára 2007 bol pre spoločnosť Slovenské liečebné kúpele a.s. Trenčianske Teplice dodaný informačný systém Chastia FM pre podporu monitoringu a targetingu v oblasti úspor energií.

15.2.2007

Default news teaser image

V januári 2007 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. na dodávku komplexného grafického informačného systému na podporu procesov Facility Managementu. V súčasnosti prebieha príprava pilotného projetu. Implementácia systému sa uskutoční v mesiaci apríl 2007.

10.2.2007

Default news teaser image

V decembri 2006 sa v spolupráci s firmou Energy Systems Group s.r.o. začala implementácia informačného systému Chastia FM pre podporu projektu monitoringu a targetingu v Cementárni Lietavská Lúčka, za účelom zefektívnenia spotrieb energií vo výrobnom procese.
 

15.1.2007

Default news teaser image

Od 1.novembra sa začala implementácia informačného systému Chastia FM pre podporu projektu monitoringu a targetingu v Technickej univerzite v Košiciach, za účelom dosiahnutia sprehľadnenia a zefektívnenia spotrieb energií vo všetkých areáloch univerzity.

 

 

1.11.2006

Default news teaser image

V októbri 2006 bola podpísaná zmluva a začala sa implementácia programového vybavenia Chastia FM v spoločnosti Confal a.s. Slovenská Ľupča pre podporu projektu monitoringu a targetingu, za účelom dosiahnutia úspor energií vo výrobnom procese spoločnosti

25.10.2006

Default news teaser image

V spoločnosti M-market Lučenec bol ukončený pilotný projekt a začala rutinná prevádzka informačného systému Chastia FM v oblasti základnej evidencie nemovitostí, nájomných vzťahov a plánovanej údržby.

15.10.2006

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika