Novinky

RSS Icon
Default news teaser image

Spoločnosť Chastia, spol. s r. o. sa stáva materskou spoločnosťou firmy Termoklima, spol. s r. o., Poprad.

29. 7. 2006

Default news teaser image

V spolupráci s firmou Energy Systems Group s.r.o. je v súčasnosti pripravovaný projekt Chastie FM pre spoločnosť Eko-energia s.r.o. Kanianka. Účelom projektu v 1.etape je spracovanie údajov o spotrebách všetkých druhov energií a ich vyhodnocovanie v rámci projektu "Monitoring a targeting centrálnej výroby a distribúcie tepla v obci Kanianka".

15. 7. 2006

Default news teaser image

Naša spoločnosť sa stala členom významného partnerského programu spoločnosti Microsoft - Microsoft Certified Partner a získala kompetenciu ISV/Software Solutions, čo je dôkazom technickej vyspelosti nášho software a tiež vysokej profesionality našich pracovníkov.

29. 6. 2006

Default news teaser image

Software Chastia FM získal u spoločnosti VeriTest certifikáciu Microsoft Platform Test úspešným absolvovaním dvoch testov, Windows Client a SQL Server 2000.

 

16. 6. 2006

Default news teaser image

Naša webová prezentácia je dostupná okrem slovenského jazyka aj v českom a anglickom jazyku.

1. 6. 2006

Default news teaser image

Medzi spoločnosťou Chastia s.r.o. a firmou M-market a.s. Lučenec bola podpísaná zmluva na spracovanie pilotného projektu pre vybrané objekty.

3. 4. 2006

Default news teaser image

Od 29.03.2006 nájdete web spoločnosti Chastia s.r.o. aj na európskej doméne www.chastia.eu.

29. 3. 2006

Default news teaser image

Vo firme SKV agency s.r.o. Liptovský Mikuláš bola uskutočnená dodávka Chastie FM 5 a zároveň bol spustený pilotný projekt pre Alcatel Liptovský Hrádok do užívania.

15. 3. 2006

Default news teaser image

Medzi spoločnosťou Chastia s.r.o. a firmou SKV agency s.r.o. Liptovský Mikuláš bola podpísaná zmluva na dodávku Informačného systému Chastia FM 5 a spracovanie pilotného projektu pre areál Alcatel Liptovský Hrádok.

 

16. 1. 2006

Default news teaser image

Od 1. januára 2006 oficiálne uvádzame na trh novú verziu grafického informačného systému Chastia FM 5. Táto verzia bola počas celého roka 2005 testovaná v reálnej prevádzke u našich existujúcich zákazníkov. Zároveň sa systém dopĺňal o nové moduly, tak aby spĺňal požiadavky čo najširšieho okruhu správcovských spoločností.

1. 1. 2006

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika