Novinky

RSS Icon
Default news teaser image

Medzi spoločnosťou Chastia s.r.o. a firmou SKV agency s.r.o. Liptovský Mikuláš bola podpísaná zmluva na dodávku Informačného systému Chastia FM 5 a spracovanie pilotného projektu pre areál Alcatel Liptovský Hrádok.

 

16.1.2006

Default news teaser image

Od 1. januára 2006 oficiálne uvádzame na trh novú verziu grafického informačného systému Chastia FM 5. Táto verzia bola počas celého roka 2005 testovaná v reálnej prevádzke u našich existujúcich zákazníkov. Zároveň sa systém dopĺňal o nové moduly, tak aby spĺňal požiadavky čo najširšieho okruhu správcovských spoločností.

1.1.2006

Default news teaser image

Od januára 2006 bola spustená inovovaná internetová stránka firmy Chastia spol. s r.o. Poprad. Okrem vizuálnej zmeny stránky došlo aj k výraznej obsahovej zmene. Tieto zmeny úzko súvisia s oficiálnym uvedením novej verzie grafického informačného systému Chastia FM v.5.

1.1.2006

Default news teaser image

V decembri 2005 bola ukončená prvá etapa implementácie Chastie FM 5 v spotrebnom družstve COOP Jednota Čadca, ktorá zahrňala inštaláciu, úvodné školenie, analýzu problematiky správy majetku a nájomných vzťahov v podniku a založenie projektu. Súčasťou tejto etapy bola úprava tlačových výstupov na podmienky spotrebného družstva.

 

15.12.2005

Default news teaser image

V októbri 2005 bola ukončená skúšobná prevádzka a projekt Chastie FM bol odovzdaný do rutinnej prevádzky v spoločnosti firmy Emkobel, a.s. v Spišskej Novej Vsi. Implementovaný bol modul pre Energetický management. Predmetom riešenia bol denný zber všetkých spotrieb energií z centrálnych kotolní v meste Spišská Nová Ves za účelom denného vyhodnocovania všetkých prevádzkových veličín, najmä hospodárnosti výroby tepla. Cieľom tohto sledovania je optimalizovať proces výroby tepla v každej kotolni.

31.10.2005

Default news teaser image

Pre spoločnosť Emkobel, a.s. Spišská Nová Ves bola zahájená skúšobná prevádzka projektu Chastie FM 5 pre denné vyhodnocovanie spotrieb všetkých druhov energií v centrálnych kotolniach mesta.

15.7.2005

Default news teaser image

V priebehu mesiaca jún bol urobený upgrade software na Chastiu FM 5 vo firme Ayin s.r.o. Nejdek. Firma spravuje v meste kanalizáciu, rozvody vody a tepla.

30.6.2005

Default news teaser image

Pre Ružomberskú energetickú spoločnosť, a.s. bola spracovaná záverečná časť dát teplárne pre Chastiu FM - tzv. "Flowsheets", v ktorých sú definované hlavné bilančné toky všetkých médií v Teplárni RES, a.s..

15.4.2005

Default news teaser image

Pre Ružomberskú energetickú spoločnosť, a.s. bolo do Chastie FM zapracované porealizačné zameranie III.etapy výstavby horúcovodných sietí a horúcovodných odovzdávacích staníc v meste Ružomberok.

28.2.2005

Default news teaser image

V januári 2005 bola ukončená implementácia systému Chastia FM vo firme Atlas Real, s.r.o. v Bratislave. Predmetom riešenia bolo rozúčtovanie spotrieb energií a služieb, automatické generovanie zmlúv, predpisov nájomného, koncoročných vyúčtovaní a pod..

 
15.1.2005

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika