Novinky

RSS Icon
Default news teaser image

Od januára 2006 bola spustená inovovaná internetová stránka firmy Chastia spol. s r.o. Poprad. Okrem vizuálnej zmeny stránky došlo aj k výraznej obsahovej zmene. Tieto zmeny úzko súvisia s oficiálnym uvedením novej verzie grafického informačného systému Chastia FM v.5.

1. 1. 2006

Default news teaser image

V decembri 2005 bola ukončená prvá etapa implementácie Chastie FM 5 v spotrebnom družstve COOP Jednota Čadca, ktorá zahrňala inštaláciu, úvodné školenie, analýzu problematiky správy majetku a nájomných vzťahov v podniku a založenie projektu. Súčasťou tejto etapy bola úprava tlačových výstupov na podmienky spotrebného družstva.

 

15. 12. 2005

Default news teaser image

V októbri 2005 bola ukončená skúšobná prevádzka a projekt Chastie FM bol odovzdaný do rutinnej prevádzky v spoločnosti firmy Emkobel, a.s. v Spišskej Novej Vsi. Implementovaný bol modul pre Energetický management. Predmetom riešenia bol denný zber všetkých spotrieb energií z centrálnych kotolní v meste Spišská Nová Ves za účelom denného vyhodnocovania všetkých prevádzkových veličín, najmä hospodárnosti výroby tepla. Cieľom tohto sledovania je optimalizovať proces výroby tepla v každej kotolni.

31. 10. 2005

Default news teaser image

Pre spoločnosť Emkobel, a.s. Spišská Nová Ves bola zahájená skúšobná prevádzka projektu Chastie FM 5 pre denné vyhodnocovanie spotrieb všetkých druhov energií v centrálnych kotolniach mesta.

15. 7. 2005

Default news teaser image

V priebehu mesiaca jún bol urobený upgrade software na Chastiu FM 5 vo firme Ayin s.r.o. Nejdek. Firma spravuje v meste kanalizáciu, rozvody vody a tepla.

30. 6. 2005

Default news teaser image

Pre Ružomberskú energetickú spoločnosť, a.s. bola spracovaná záverečná časť dát teplárne pre Chastiu FM - tzv. "Flowsheets", v ktorých sú definované hlavné bilančné toky všetkých médií v Teplárni RES, a.s..

15. 4. 2005

Default news teaser image

Pre Ružomberskú energetickú spoločnosť, a.s. bolo do Chastie FM zapracované porealizačné zameranie III.etapy výstavby horúcovodných sietí a horúcovodných odovzdávacích staníc v meste Ružomberok.

28. 2. 2005

Default news teaser image

V januári 2005 bola ukončená implementácia systému Chastia FM vo firme Atlas Real, s.r.o. v Bratislave. Predmetom riešenia bolo rozúčtovanie spotrieb energií a služieb, automatické generovanie zmlúv, predpisov nájomného, koncoročných vyúčtovaní a pod..

 
15. 1. 2005

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika