Finančné prínosy

Softvérové riešenie Chastia FM a Chastia Helpdesk umožňuje povýšiť všetky činnosti okolo správy majetku na kvalitatívne novú úroveň jednoduchým a ľahkým použitím vizualizácie majetku (areálov, budov, miestností, zariadení, ľudé a pod.) v grafickej podobe. Systém ako celok uľahčuje a v maximálne možnej miere automatizuje rutinné činnosti pri správe majetku, čo umožňuje systematicky zvyšovať produktivitu práce spoločnosti a znižovať náklady na prevádzku nemovitostí a zariadení, i na samotné správcovské činnosti.

Využitie softvérovej podpory pomocou riešenia Chastia FM a Chastia Helpdesk umožňuje výrazné zníženie nákladov najmä v týchto oblastiach:

 • Zníženie prevádzkových a investičných nákladov pri správe objektov.
 • Zníženie nákladov na správu objektov.
 • Zníženie nákladov na energie (pri výrobe, distribúcii a spotrebe) vďaka ich premyslenej evidencii a výkonným analytickým funkciám.
 • Zvýšenie produktivity činnosti organizácie.
 • Sledovanie nákladov na správu majetku v požadovanej objektovej štruktúre.
 • Zvýšenie informovanosti o spravovaných objektoch sprístupnením grafických aj popisných informácií.
 • Úspora času pri získavaní informácií.
 • Zvýšenie dostupnosti pre širší okruh pracovníkov - správcovskej firmy i zákazníkov.
 • Objektivizácia rozhodovacích procesov.
 • Možnosť pracovať so systémom Chastia FM pomocou terminálových služieb Microsoft Windows Servera (pripojenie na server môže byť sprostredkované cez internet, prípadne zo starších, menej výkonných počítačov pomocou LAN siete) - výhodou sú nižšie náklady na hardware počítačov a plnohodnotná práca aj cez pomalé linky internetových pripojení (aj cez modem!).
 • Možnosť v niektorých moduloch pracovať prostredníctvom webového rozhrania.
 • ...
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika