Chastia FM

Chastia FM je prvým slovenským komplexným graficko-databázovým programovým systémom pre podporu správy majetku.

Programový systém Chastia FM je komplexný CAFM/CIFM/GIS (grafický informačný systém) systém určený pre správu, evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností. Rieši evidenciu majetku, správu projektovej, obchodnej, prevádzkovej a inej dokumentácie, automatizáciu tvorby zmlúv a faktúr pre správcovské činnosti a nájomné vzťahy, rozúčtovanie energií a služieb, energetický management budov (areálov, veľkých územných celkov), údržbu objektov a zariadení atď..

Chastia FM predstavuje moderný grafický informačný systém, ktorý v sebe spája výhody databázových systémov s výhodami grafických systémov. V mnohých prípadoch nestačí len textová alebo číselná informácia ale je potrebná zároveň aj grafická informácia. Takýmto prípadom môže byť napríklad umiestnenie technického zariadenia v budove alebo na určitom území, umiestnenie zamestnanca v budove, v organizačnej štruktúre spoločnosti, atď..

Integrácia grafických a databázových informácií je na rozdiel od mnohých iných podobných systémov v Chastii bezošvá (pri pohybe v databázovej tabuľke sa súčasne zobrazuje aj grafická reprezentácia daného objektu v grafickom okne a naopak), pričom informácia je k dispozícii okamžite (v reálnom čase).

Systém Chastia FM je možné, bez nutnosti programovania, prispôsobiť konkrétnym potrebám organizácie. Na tento účel sa v systéme vytvárajú tzv. "projekty", ktoré si organizácia upraví podľa svojich požiadaviek a potrieb.

Chastia FM je modulárne riešený systém, kde každý modul systému rieši jednu konkrétnu problematiku (základnú evidenciu. katalógy zariadení, správu elektronickej dokumentácie, rozúčtovanie energií a služieb, energetický management, správcovské činnosti, nájmy, údržbu, ...). Pre atypické požiadavky je možné do systému doplniť ďalšie moduly.

Grafický informačný systém je určený najmä pre :

 • správcov majetku vo všetkých oblastiach činnosti
 • výrobcov tepla
 • bytové družstvá a bytové podniky
 • hotely, administratívne budovy, priemyselné podniky
 • realitné kancelárie
 • technické služby
 • každého, kto potrebuje spravovať nejaký majetok
 • ...

Systém rieši tieto hlavné oblasti :

 • evidenciu nehnuteľností, technických zariadení objektov a inžinierskych sietí
 • elektronický archív všetkej súsvisiacej dokumentácie (projektovej, obchodnej, prevádzkovej)
 • evidenciu a vyhodnocovanie prevádzkových veličín (energií, služieb, technologických údajov atď.)
 • rozúčtovanie energií a služieb
 • automatizáciu tvorby zmlúv a faktúr za správcovské činnosti, nájmy ...
 • údržbu technických zariadení
 • sledovanie nákladov na správu a prevádzku objektov
 • ...
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika