Základný modul

Základný modul tvorí hlavný pilier celého systému. Je to jediný modul, ktorý je povinný pre vybudovanie ľubovoľnej podnikovej aplikácie.

Modul obsahuje niekoľko podsystémov, ktoré zabezpečujú jeho činnosť:

 • Evidencia objektov informačného systému (objektov IS) - každý objekt IS môže byť popísaný svojimi vlastnosťami, ktoré je možné pre každý typ objektu IS definovať voľne používateľom.
  Okrem popisných údajov (pasport) môže byť k objektu pripojený obrázok a poznámka.
  Spoločné vlastnosti objektov IS je možné katalogizovať. Katalógová položka sa pripojí k objektu IS.
  Objektom informačného systému (Objekt IS) je každý objekt, stavebný diel, zariadenie, nehmotný majetok a podobne, ktorý je predmetom sledovania v informačnom systéme.
 • Štruktúry - objekty IS môžu byť logicky usporiadané do hierarchických štruktúr. Počet takýchto štruktúr je neobmedzený. Typickými štruktúrami múže byť napr. priestorová štruktúra, organizačná štruktúra, technologická štruktúra a pod. Každý objekt IS môže byť súčasne zaradený do viacerých štruktúr súčasne.
  Všetky tieto štruktúry slúžia na rýchle vyhľadávanie objektov IS, ich lokalizáciu v rámci štruktúr, filtrovanie, zoraďovanie a pod. Jednou z možností ich využitia môže byť napr. aj krízový management.
 • Číselníky - súčasťou základného modulu je množstvo štandardných i užívateľsky definovateľných číselníkov, ktoré majú využitie vo väčšine ostatných modulov.


 

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika