Dokumenty

Ku každému objektu IS je možné pripojiť ľubovoľný počet elektronických dokumentov. Tento modul umožňuje vytvárať elektronický archív všetkých dokumentov vzťahujúcich sa ku konkrétnym objektom IS definovaným v systéme Chastia FM. Multimediálne schopnosti tohto archívu dokumentov sú prakticky neobmedzené.

Modul dokumenty umožňuje:
 • Integráciu dokumentov do hierarchie majetku (areály, budovy, ..., zariadenia) ich priradením ku konkrétnemu objektu IS.
 • Extrémne rýchle vyhľadávanie dokumentov a okamžitý prístup k ich prezeraniu a editácii vyhľadávaní cez objekty IS.
 • Vytvorenie centrálneho archívu dokumentov nezávislých na objektoch IS. Dokumenty sú v systéme triedené do skupín (adresárov) v stromovej štruktúre.
 • Pripojiť aj dokumenty, ktoré nie sú pripojené k žiadnemu objektu IS - t.j. na úrovni celej firmy. Tieto dokumenty sú prístupné z každého miesta projektu Chastie FM.
 • Využitie modulu ako úložisko pre automaticky generované dokumenty z ostatných modulov systému Chastia FM - napríklad zmluvy, dodatky ku zmluvám, faktúry, vyúčtovania a pod..
 • Do archívu dokumentov je možné pripojiť ľubovolný dokument z vášho lokálneho disku vo forme súboru. Tieto dokumenty je možné triediť a usporiadávať do zložiek podobne ako je to v systéme Microsoft Windows.

Príklady evidovaných dokumentov:

 • Výkresy vo formátoch CAD
 • Textové a tabuľkové dokumenty
 • Internetové stránky
 • Rastrové obrázky
 • Fotografie
 • Zvukové nahrávky
 • Videozáznamy
 • a všetky ostatné elektronické dokumenty
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika