Ekonomika

Predmetom riešenia modulu je evidencia došlých úhrad za vystavené faktúry z Chastie FM, ich párovanie na vystavené doklady a sledovanie pohľadávok až po ich úplné vyriešenie.

Modul umožňuje najmä:
  • Evidovať došlé úhrady - ručným zadaním, importom z účtovníctva alebo importom elektronických bankových výpisov.
  • Párovanie úhrad na vystavené doklady alebo partnera (automaticky, poloautomaticky, ručne).
  • Sledovanie pohľadávok - podľa užívateľsky definovateľného "workflow" sleduje platenie úhrad za vystavené doklady, vypočítava dobu omeškania, penále a rieši generovanie upomienok.
  • Analýzu pohľadávok prostredníctvom rôznych pohľadov.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika