Ľudské zdroje

Modul rieši kompletnú evidenciu vlastných i cudzích firiem vrátane ich zamestnancov na jednom mieste. Firmy aj ich zamestnaci sa pritom chovajú ako hociktorý iný objekt informačného systému, z čoho vyplýva že môžu byť umiestňovaní do výkresov v podobe značiek alebo fotografií, môžu sa k nim pripájať ľubovoľné elektronické dokumenty a pod..

Spôsob riešenia modulu je reakciou na čoraz dynamickejšie zmeny v jednotlivých spoločnostiach a ich majetkových vzťahoch a zároveň otvára cestu k jednoduchšiemu riešeniu ďalších pripravovaných modulov v Chastii FM.

Modul rieši okrem iného aj evidenciu organizačnej štruktúry podniku a evidenciu zamestnancov a ich funkcií.

Typickými výstupmi z modulu môžu byť:

  • Adresár firiem
  • Adresár zamestnancov
  • Karty zamestnancov
  • Chronológia zaradenia zamestnancov
  • Telefónne zoznamy
  • .....

Modul spolupracuje s modulmi "Majetok" a "Správa a Nájmy".

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika