Plochy a priestory

Modul slúži na evidenciu základných údajov o všetkých stavebných priestoroch a plochách, územiach, parcelách, objektoch, podlažiach, sekciách budov, miestnostiach a pod.

Modul umožňuje:

  • Sledovať a analyzovať plochy a priestory podľa rôznych kritérií - typov a kategórií priestorov, využiteľnosti plôch, prenajímateľnosti plôch, spôsobu rozúčtovania nákladov, cenových kategórií, plochy v m2 a pod..
  • Využitie pre potreby ďalších modulov, ako je napr. modul "Správa a Nájmy", v module Energie a služby je možné využiť plochy na rozúčtovanie nákladov, atď.,
  • Analýzy a vyhodnotenia vo forme reportov a farebných klasifikácií vo výkresoch.

Modul Plochy a priestory môže pracovať pomocou dvoch metód - metódou skupín priestorov alebo metódou individuálnych priestorov:

  • Metóda skupín plôch (priestorov) umožňuje evidovať celé skupiny plôch (priestorov) zoskupených podľa nejakého kritéria (napr. nájomcov alebo oddelení podniku) bez toho aby bolo nutné sa detailne zaoberať individuálnymi plochami (napr. miestnosťami).
  • Metóda individuálnych plôch (priestorov) je založená na evidencii individuálnych plôch (napr. miestností, parkovacích miest, výrobných plôch). Následne sa potom jednotlivé miestnosti zoskupujú podľa potreby v jednotlivých moduloch, ktoré využívajú informácie o plochách.
 
 

 

.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika