Overovanie zariadení

Modul rieši overovanie rôznych druhov zariadení. Typickým využitím môže byť ciachovanie meračov energií.

Modul umožňuje:
  • Evidovať zariadenia podliehajúce overovaniu.
  • Evidovať miesta kde sa zariadenia môžu počas celého procesu nachádzať.
  • Priraďovať zariadeniam aktivity (napr. ciachovanie, kalibrácia) a naplánovať ich.
  • Definovať zariadeniam rôzne scenáre overovania.
  • Evidovať priebeh overovania, vrátane evidencie sledovaných technických údajov zariadení.
  • Evidovať históriu umiestnenia zariadení na miestach (napr. skladoch)
  • Evidovať históriu miest (napr. meracích miest) z pohľadu výskytu zariadení alebo ich komponent na mieste počas celej histórie.
  • Generovať montážne karty overovaných zariadení.
  • Generovať plány overovania na zvolené obdobie.
  • Analyzovať priebeh overovania v čase.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika