Sklady

Modul rieši kompletné skladového hospodárstvo. Využitie modulu je najmä pre spoločnosti, ktoré skladové hospodárstvo nemusia riešiť v účtovnom softvéri ale potrebujú ho napríklad pre moduly údržby v Chastii FM.
Modul Sklady spolupracuje najmä s aplikáciou Chastia Helpdesk.
Modul umožňuje viesť skladovú evidenciu prostredníctvom voľne definovateľných skladov, kmeňových a skladových kariet.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika