Chastia Helpdesk

Chasta Helpdesk je webové rozšírenie systému Chastia FM pre zadávanie, správu a riešenie požiadaviek na údržbu v prostredí internetového prehliadača.Spojením systémov Chastia FM a Chastia Helpdesk vzniklo riešenie, pri ktorom dochádza k synergickému efektu zlúčením funkcionality grafických informačných systémov, systém ov pre energetický manažment, údržbu, prevádzku a zároveň aj fakturačných systémov do jedného celku.

Aplikácia Chastia Helpdesk priamo v prostredí internetového prehliadača vám a vašim klientom umožňuje rýchle a prehľadné zadávanie požiadaviek na údržbu, schvaľovanie požiadaviek, sledovanie rozpracovanosti jednotlivých položiek, ich nákladov a v prípade potreby aj následnú fakturáciu s prepojením na účtovný softvér.

Chastia Helpdesk rieši najmä:
  • Zadávanie požiadaviek na údržbu cez internetové rozhranie.
  • Prehľad o stave riešenia jednotlivých požiadaviek na údržbu pre vlastných pracovníkov i klientov.
  • Generovanie pracovných príkazov (servisných listov).
  • Sledovanie plánovaných aj skutočných nákladov.
  • Pripájanie elektronických dokumentov k požiadavkám.
  • E-mailové notifikácie - voľne definovateľné.
  • Sledovanie SLA (Service Level Agreement).
  • Generovanie podkladov pre fakturáciu.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika