Riešenia pre rôzne typy spoločností

Chastia FM svojou modulárnosťou a univerzálnosťou umožňuje riešiť problematiku property a facility managementu - správy majetku, energetického manažmentu, dokument manažmentu, fakturácie, údržby a podobne pre širokú škálu rôznych typov spoločností.

Typové riešenia vznikajú vhodnou konfiguráciou informačného systému a taktiež niektorých špecifických riešení pre daný typ spoločnosti.

Typickými používateľmi nášho softvérového riešenia sú:

  • Správcovské spoločnosti (banky, školy, hotely, administratívne budovy, nemocnice, obchodné centrá, obchodné reťazce, realitné kancelárie, bytové družstvá a bytové podniky, výrobné závody a podobne.
  • Real Estate spoločnosti
  • Nákupné centrá
  • Adminisratívne objekty
  • Teplárenské spoločnosti (výrobcovia a distribútori tepla).
  • Energetické spoločnosti (hľadanie a vyčísľovanie úspor energií, energetický manažment, Monitoring & Targeting).
  • Developerské spoločnosti.
  • ...

Naše riešenia efektívne dopĺňajú ostatné informačné systémy zavedené v spoločnosti. Na jednej strane sú to manažérske a ekonomické informačné systémy a na strane druhej technické systémy.

Pri nasadzovaní sa opierame o požiadavky našich zákazníkov, dlhoročné know-how v oblasti správy majetku a informačných technológií.

Každé riešenie upravíme na mieru vašej spoločnosti tak, aby vždy plne vyhovovalo vašim potrebám.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika