Zmluvné vzťahy a fakturácia

Riešenie ponúka detailnú evidenciu zmlúv a ich dodatkov a príloh o výkone správy majetku, prenájmy plôch a priestorov a automatické generovanie faktúr za tieto činnosti:.

Riešenie umožňuje:

 • Generovať a evidovať nájomné zmluvy (vrátane pripojenia oskenovaného originálu)
 • Generovať a evidovať zmluvy o správe majetku (vrátane pripojenia oskenovaného originálu)
 • Generovať a evidovať zmluvy o dodávke energií a služieb (vrátane pripojenia oskenovaného originálu)
 • Generovať a evidovať zmluvy o pridelení priestorov vlastným oddeleniam alebo organizačným útvarom (vrátane pripojenia oskenovaného originálu)
 • Generovať všetky druhy zmlúv a dodatkov
 • Generovať mesačné faktúry
 • Generovať zálohové predpisy
 • Generovať splátkové kalendáre
 • Generovať vyúčtovacie faktúry
 • Hromadné zasielanie faktúr e-mailom
 • Import došlých úhrad z elektronických bankových výpisov alebo z účtovníctva
 • Automatické párovanie úhrad (alt. poloautomaticky alebo ručne) na vystavený doklad alebo partnera.
 • Sledovanie pohľadávok - doba po splatnosti, výpočet penále, ...
 • Automatické generovanie upomienok
 • Pripájať k zmluvným vzťahom rôzne dokumenty (originál zmluvy, korešpondencia,...)
 • Automatické generovanie reportov napr.: Zoznam aktuálnych zmluvných vzťahov, Knihu faktúr a podobne.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika