Helpdesk

Správcovské spoločnosti majú možnosť poskytnúť webový prístup do systému Chastia Helpdesk a tým poskytnúť svojim klientom jednoduchý nástroj na zber požiadaviek na údržbu. Okrem samotného zberu požiadaviek systém ponúka:

 • Prehľad o stave riešenia jednotlivých požiadaviek na údržbu
 • Generovanie pracovných príkazov (servisných listov) pre údržbárov a technikov
 • Sledovanie plánovaných aj skutočných nákladov
 • Pripájanie elektronických dokumentov k požiadavkám
 • E-mailové notifikácie - voľne definovateľné
 • Sledovanie SLA (Service Level Agreement)
 • Generovanie podkladov pre fakturáciu - nadpaušálnych požiadaviek klientom

Klientska zóna

Súčasťou Chastia Helpdesk je aj Klientská zóna na zabezpečený prístup klientov k svojim informáciám:

 • Zmluvy a dodatky k zmluvám
 • Prílohy k zmluvám (napríklad objednávky na nákup energií od klienta)
 • Faktúry, prílohy k faktúram
 • Prehľad spotrieb energií vrátane prezentácie v prehľadných grafoch
 • Energetické analýzy pre odberné miesta klienta

Vaši klienti najviac ocenia transparentnosť a rýchly prístup k informáciám v akomkoľvek čase. Veľmi efektívne znížite počet e-mailov a telefonátov od svojich klientov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke systému Chastia Helpdesk.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika