Riadenie údržby

Riadenie procesov údržby je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky budov a areálov. Chastia FM rieši jednak plánovanú údržbu (prehliadky a revízie, preventívna údržba, plánovaná údržba podľa predisov výrobcov zariadení alebo podľa vlastných predpisov) a jednak neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej nadstavby Chastia Helpdesk.

Riadenie údržby podporuje:

 • Rozšírenú evidenciu technických zariadení (zaradenie do majetku, vyradenie z majetku, inventárne karty,...).
 • Sledovanie dodávateľov zariadení a dodávateľov údržby.
 • Sledovanie opotrebenia objektov a zariadení.
 • Plánovanie údržby, prehliadky, revízie, preventívna údržba.
 • Všetky platné legislatívne normy a vyhlášky (napr. pre prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení).
 • Evidenciu a plánovanie školení odborných pracovníkov.
 • Evidenciu histórie servisných zásahov.
 • Sledovanie reklamácií.
 • Evidenciu a sledovanie daní a poplatkov.
 • Výpočet odpisov alebo ich import z účtovného systému.
 • Evidenciu materiálu pre údržbu prostredníctvom vlastného alebo externého skladového hospodárstva.
 • Sledovanie štandardov kvality.
 • Sledovanie záručných lehôt.
 • Evidovať komponenty meracích miest (merače energií).
 • Plánovať ciachovanie a opravy meračov.
 • Evidovať celú históriu komponentov meracích miest z pohľadu ciachovania a opráv.
 • Evidovať celú históriu meracích miest z pohľadu prítomnosti jednotlivých komponentov meračov na meracom mieste.
 • Automatické generovanie plánov údržby a rozpočtov na zvolené obdobie.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika