Dokumentácia

Chastia FM umožňuje centralizovanú správu všetkých dokumentov potrebných pre činnosť spoločnosti.

Dokumenty sa pripájajú ku každému objektu informačného systému (objekt IS) a sú prístupné z ľubovoľného miesta v Chastii FM jednoduchým kliknutím na daný objekt IS.

Typickými príkladmi dokumentov môžu byť:

 • Mapy
 • Listy vlastníctva, parcely, nehnuteľnosti
 • Technické výkresy (napr. archív projektovej dokumentácie)
 • Elektronické dokumenty - textové, tabuľkové, fotodokumentácia a podobne
 • Energetické certifikáty budov
 • Atesty
 • Revízne správy
 • Vyjadrenia k investičnej výstavbe
 • Technická dokumentácia zariadení od výrobcov zariadení
 • Zmluvy a dodatky k zmluvám
 • Faktúry
 • Korešpondencia
 • atď.

Dokumenty sa do centrálneho úložiska dokumentov môžu zadávať ručne - spravidla cez daný profesný modul, alebo plne automaticky (napr. zmluvy, faktúry, revízne správy ...)

Výhodou centralizovaného skladu dokumentov zaistenie diferencovaného prístupu k dokumentom, zabezpečenie dokumentov proti neoprávneným zmenám a mazaniu.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika