Administratívne objekty

Informačný systém Chastia FM a systém Chastia Helpdesk poskytuje hotové a v praxi overené riešenie pre komplexnú technickú a ekonomickú správu administratívneho objektu.

Technický popis objektu

Základom riešenia je efektívne a rýchle vyhľadávanie informácií o spravovanom majetku v databáze alebo priamo v mapách a výkresoch. Jednoduchým spôsobom nájdete všetky relevantné informácie o danom objekte alebo zariadení zo všetkých modulov riešenia.

 • výkresová (CAD) dokumentácia a jej prepojenie na databázu
 • pasport objektu s online prepojením na výkresovú dokumentáciu
 • správa plôch (m2) - kancelárií, spoločných priestorov, skladových priestorov a parkovacích miest s prepojením na CAD výkresovú dokuemntáciu

Property management

Správa nájomných zmlúv

Systém Chastia FM umožňuje jednoduché generovanie a prípravu nájomných zmlúv na základe upraviteľných šablón dokumentov (kompatibilné s MS Word).

Hromadná fakturácia

Systém Chastia FM automatizuje a zjednodušuje hromadnú fakturáciu v celom administatívnom objekte. Umožňuje fakturovať akúkoľvek službu alebo energiu:

 • nájom (rent)
 • služby (service charges)
 • marketing
 • energie
 • obratové nájomné
 • refakturácia
 • vyúčtovanie

Všetky typy dokumentov, faktúr je možné jednoducho a prehľadne zasielať aj elektronicky emilovou formou.

Systém taktiež podporuje akúkoľvek formu fakturácie podľa slovenskej a českej legislatívy:

 • zálohové faktúry
 • splátkové kalendáre
 • bežné faktúry
 • vyúčtovacie faktúry
 • dobropisy/ťarchopisy
Samozrejmosťou je prepojenie na účtovné systémy - napr: SAP, ABRA, FEIS, Dynamics NAV, Dynamics AX, SPIN, apod.
 

Sledovanie pohľadávok, upomienky

 • automatické sledovanie pohľadávok
 • automatické generovanie a zasielanie upomienok
 • automatický generovaný Debt report

Rozpočty - tvorba budgetov

 • príprava nákladových a výnosových rozpočtov
 • sledovanie čerpania rozpočtov

Automatizovaný reporting

 • automatická generovanie Rent Roll a Tenancy schedule
 • prehľadné sledovanie čerpania rozpočtu v reálnom čase
 • prehľadné sledovanie pohľadávok
 • prehľad fakturácie, rozpočtu a pohľadávok v jednom reporte v reálnom čase
 • prehľadné porovnanie nákladov a výnosov
 • sledovanie finančných ukazovateľov

Facility management

 • energetický management objektov
 • plánovaná údržba (prehliadky, revízie, ...)
 • Helpdesk - neplánovaná údržba

Významné referencie

 

J & T REAL ESTATE, a.s. - www.jtre.sk

  
  

MEI Property Services, s.r.o. - www.mei.cz, www.komercnipronajmy.cz

  
 

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. - www.ssdz.sk

  
 

Nemocnica Poprad, a.s. - www.nemocnicapp.sk

  

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 



Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika